Języki

Erudis - your road to knowledge
Szkolenia IT
Modelowanie w języku UML, Enterprise Architect
Zarządzanie projektami, Zarządzanie zmianą i Zarządzanie wymaganiami
Java SE (Standard Edition) - aplikacje desktop
Java EE (Java Enterprise Edition) - aplikacje WWW, JSF
Java EE (Java Enterprise Edition) - komponenty EJB, usługi sieciowe
Java - szkielety aplikacyjne Spring Framework, JBoss Seam
Java SE/Java EE - testowanie
Serwery aplikacji
Nowe technologie - AJAX, Flex
Tworzenie graficznego interfejsu użytkownika
Architektury korporacyjne, Procesy Biznesowe, SOA