Języki

Erudis - your road to knowledge
Modelowanie systemów informatycznych w UML

Opis szkolenia

UML stał się obecnie niezbędnym narzędziem dla osób związanych z projektami informatycznymi. Nie dotyczy to jedynie architektów czy programistów, ale także menadżerów, specjalistów z dziedziny, której dotyczy projekt czy testerów. Szkolenie pokazuje wykorzystanie UML 2 w kolejnych etapach procesu tworzenia systemu. Zaczynając od opisu procesów, które mają być wsparte przez system, poprzez zbieranie wymagań w postaci przypadków użycia, budowę modelu pojęciowego, aż do modelu struktury UI, opisu architektury, specyfikacji projektu oraz wdrożenia. Ponadto w trakcie szkolenia omawiane są podstawowe wzorce projektowe jako uzupełnienie modelu projektowego. Istnieje możliwość realizacji ćwiczeń w narzędziu do modelowania.

Ćwiczenia są oparte o przykładowy projekt i utrwalają wiedzę zdobywaną na szkoleniu.

Szkolenie jest certyfikowane przez firmę Sparx Systems, producenta narzędzia Enterprise Architect. Od 2005 roku Erudis jest autoryzowanym trenerem w zakresie UML-a i Enterprise Architecta. Certyfikat....

Dla kogo

Szkolenie jest adresowane do analityków, architektów, projektantów, programistów, testerów, kierowników projektów i wszystkich tych, którzy biorą udział w projektach informatycznych i chcieliby usprawnić swoje działania przez wykorzystanie UML.

Wymagania wstępne

Nie jest wymagana żadna wiedza wstępna

Najważniejsze uzyskane umiejętności

 • Czytanie diagramów UML
 • Tworzenie diagramów w odpowiednim kontekście w projekcie
 • Profesjonalne wykorzystanie UML jako narzędzia w pracy nad projektem
 • Umiejętność zapisywania wymagań w postaci przypadków użycia
 • Umiejętność modelowania skomplikowanych działań
 • Sprawne tworzenie diagramów klas z poprawnym i kompletnym opisem
 • Opisanie struktury interfejsu użytkownika w UML
 • Opisanie działania architektury
 • Wykorzystanie modelu wdrożenia w różnych sytuacjach

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do tworzenia systemów i problemy komunikacyjne. Krótki wstęp do procesów tworzenia systemów i zarysowanie problemów z którymi borykają się uczestnicy projektów informatycznych
 2. Podstawy UML i metody rozszerzania UML. Omówienie elementów bazowych UML i wejście na wysoki poziom abstrakcji – rozszerzenia standardowych elementów UML
 3. Modelowanie procesów. Omówienie sposobów modelowania procesów na wysokim i niskim poziomie za pomocą diagramów czynności
 4. Model pojęciowy systemu. Czym jest model pojęciowy i jak go opisać na diagramach. Opis zasad modelowania i sposobów budowy modelu pojęciowego
 5. Zbieranie wymagań. Opis sposobów zbierania i zapisywania wymagań w UML z wykorzystaniem przypadków użycia i diagramów czynności. Proste metody weryfikacji spójności modelu przypadków użycia
 6. Organizacja projektu i podstawy architektury analitycznej. Sposoby organizacji projektu i podstawy budowania architektury. Pierwsze kroki w iteracji
 7. Opisywanie podstaw realizacji. Opisanie sposobu realizacji przypadku użycia oraz struktury interfejsu użytkownika budowanego w danej iteracji
 8. Modelowanie zachowań. Zapisywanie sposobu działania systemu, sposobu implementacji elementów architektury. Przypisywanie odpowiedzialności oraz podstawy projektowania. Budowanie modeli stanów dla konkretnych obiektów
 9. Model projektowy systemu. Szczegółowe omówienie diagramu klas. Wykorzystanie modeli analitycznych do prac projektowych i implementacyjnych. Omówienie zalet, wad i ograniczeń jednoczesnej pracy nad kodem i modelem
 10. Wzorce projektowe. Omówienie ważniejszych wzorców GoF
 11. Modelowanie wdrożenia. Budowa modelu komponentów wdrożeniowych i modelu rozmieszczenia komponentów

Sprawy organizacyjne

Czas trwania szkolenia: 3 dni

Cena netto: 2700 PLN PROMOCJA 2199 PLN

Forma: wykład + ćwiczenia


Szkolenia dedykowane

Cena, czas trwania szkolenia dedykowanego jest uzależniony od potrzeb klienta i rozmiaru koniecznych modyfikacji szkolenia standardowego. W celu ustalenia szczegółów i warunków szkolenia prosimy o skontaktowanie się z nami e-mailem (szkolenia@erudis.pl) bądź telefonicznie.


Zgłoszenia

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza zamówienia: wersja PDF lub RTF i wysłanie go e-mailem (szkolenia@erudis.pl) lub faxem.