Języki

Erudis - your road to knowledge
Tworzenie aplikacji WWW z wykorzystaniem Seam Framework

Opis szkolenia

Szkolenie obejmuje wiedzę potrzebną do tworzenia aplikacji internetowych z użyciem szkieletu programistycznego Seam. Szkielet ten integruje technologie standardu Java EE oferując programistom pełen zestaw narzędzi upraszczających budowanie aplikacji WWW.

Seam dostarcza szeregu rozwiązań typowych problemów implementacyjnych, takich jak efektywne zapamiętywanie podręcznych danych przy tworzeniu wielostronicowych kreatorów, oprogramowanie sytuacji, w których jeden użytkownik ma otwartych kilka okien tej samej aplikacji, czy obsługa sytuacji wyjątkowych.

W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć współpracujące ze sobą komponenty implementujące logikę biznesową aplikacji oraz jak prezentować dane korzystając z bibliotek Java Server Faces i Facelets. Szkolenie szczegółowo wprowadza w temat pojęcia konwersacji z użytkownikiem oraz prezentuje zestaw komponentów i zdarzeń wbudowanych w Seama.

Omówione zostaną metody implementacji warstwy dostępu do bazy danych, w szczególności integracja z Hibernate oraz Java Persistence API. Zaprezentujemy jak, przy użyciu Hibernate Validator, zdefiniować w jednym miejscu wszystkie ograniczenia dotyczące modelu danych.

Szkolenie przedstawia wbudowane w Seam Framework mechanizmy do zabezpieczania aplikacji internetowych. Na zakończenie omówione zostanie wsparcie dla technologii AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) oraz szeregu zewnętrznych, darmowych bibliotek programistycznych.

Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne poznawanie technologii dostępnych w ramach Seam Framework. Ćwiczenia i laboratoria stanowią ok. 50% całego szkolenia. W czasie szkolenia wykorzystywany będzie serwer JBoss. Środowiskiem programistycznym używanym w czasie szkolenia jest Eclipse (z wykorzystaniem wtyczki JBoss Tools) lub IntelliJ IDEA.

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla programistów języka Java, którzy chcą tworzyć aplikacje WWW z wykorzystaniem szkieletu aplikacyjnego Seam.

Wymagania wstępne

 • Dobra znajomość podstaw języka Java (składnia języka, obsługa wyjątków, wejście/wyjście w Javie, podstawowe pakiety SDK: java.util, java.lang, kolekcje, anotacje)
 • Podstawowa znajomość HTML-a i XML-a;
 • Podstawowa znajomość Hibernate lub Java Persistence API.

Najważniejsze uzyskane umiejętności

 • Poznanie szkieletu aplikacyjnego Seam.
 • Poznanie typowych problemów pojawiających się przy tworzeniu implementacji aplikacji WWW oraz rozwiązań tych problemów oferowanych przez Seam Framework.
 • Zaznajomienie się ze wsparciem dla Java EE dostarczanym przez Seam Framework.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do szkieletu aplikacyjnego Seam. Seam w kontekście Java EE.
 2. Struktura projektu w Seamie. Narzędzie seam-gen, automatyczne generowanie szkieletu aplikacji.
 3. Wzorzec Model-Widok-Kontroler.
 4. Komponenty w Seamie.
  • Definiowanie i konfiguracja komponentów.
  • Ziarna EJB3 jako komponenty w Seamie.
  • Przestrzenie nazw (namespaces).
  • Wbudowane komponenty.
 5. Tworzenie warstwy interfejsu użytkownika.
  • Podstawy Java Server Faces (JSF). Wyświetlanie danych, tworzenie formularzy. Znaczniki JSF. Expression Language.
  • Lokalizacja i internacjonalizacja.
  • Biblioteka RichFaces.
  • Szablony stron - biblioteka Facelets.
 6. Nawigacja.
  • Rodzaje nawigacji.
  • Definiowanie nawigacji w pliku pages.xml. Akcje związane z widokami.
  • Obsługa wyjątków.
  • Obsługa przyjaznych adresów URL (URL rewriting).
 7. Wstrzykiwanie zależności. Bijekcja.
 8. Zasięgi komponentów.
  • Rodzaje i zastosowania zasięgów.
  • Konwersacje w Seamie. Zagadnienia współbieżności związane z konwersacjami. Krótkie (domyślne) oraz długie konwersacje.
 9. Typowe wzorce programistyczne w Seamie.
  • Fabryki komponentów.
  • Zdarzenia, wzorzec obserwator. Wbudowane zdarzenia.
  • Przechwytywanie wywołań (Interceptors).
 10. Dostęp do bazy danych.
  • Encje jako komponenty w Seamie. Implementacja dostępu do danych. Wbudowane obiekty Home i Query.
  • Walidacja, biblioteka Hibernate Validator.
  • Wsparcie i konfiguracja Hibernate i JPA w Seamie.
  • Seam-managed persistence context.
 11. Bezpieczeństwo aplikacji.
  • Autentykacja, autoryzacja.
  • Zabezpieczanie widoków oraz komponentów.
  • Definiowanie uprawnień użytkowników w oparciu o role.
 12. Wsparcie dla AJAX (Asynchronous JavaScript and XML).
  • Biblioteka Ajax4JSF.Zdalne wywołania metod z poziomu JavaScript - Seam Remoting.
  • Seam bez użycia JSF - wsparcie dla Google Web Toolkit.
 13. Wsparcie oferowane przez Seam dla zewnętrznych bibliotek (jBPM, Drools, Quartz, Spring Framework).
 14. Testy jednostkowe oraz integracyjne w Seamie (z wykorzystaniem TestNG).

Sprawy organizacyjne

Czas trwania szkolenia: 3 dni

Cena netto: 2700 PLN

Forma: wykład + ćwiczenia


Szkolenia dedykowane

Cena, czas trwania szkolenia dedykowanego jest uzależniony od potrzeb klienta i rozmiaru koniecznych modyfikacji szkolenia standardowego. W celu ustalenia szczegółów i warunków szkolenia prosimy o skontaktowanie się z nami e-mailem (szkolenia@erudis.pl) bądź telefonicznie.


Zgłoszenia

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza zamówienia: wersja PDF lub RTF i wysłanie go e-mailem (szkolenia@erudis.pl) lub faxem.