Języki

Erudis - your road to knowledge
Techniki tworzenia aplikacji Java EE w wersji 6.0 (dla programistów Java EE)

Opis szkolenia

Java EE 6 jest najnowszą wersją sprawdzonej i niezawodnej technologii do tworzenia złożonych, rozproszonych aplikacji, które wymagają dostępu z poziomu różnego rodzaju klientów (aplikacje desktopowe, przeglądarka stron WWW, usługa sieciowa).

Java EE 6 jest ukoronowaniem wysiłków rozpoczętych przy projektowaniu poprzedniej, piątej, wersji technologii, mających na celu uproszczenie technologii, zwiększenie jej możliwości i elastyczności. Java EE 6 jest krokiem znacznie dalej idącym niż wersja 5. Wprowadzone zmiany są znacznie głębsze i dotykają zarówno interfejsów programistycznych, ale także samej architektury aplikacji.

Szkolenie jest przeznaczone dla programistów Java EE, którzy używali poprzednich wersji tej technologii i chcą poznać nowe możliwości, jakie daje Java EE. W czasie szkolenia będziemy budowali modelową aplikację, demonstrującą istotne cechy Java EE 6, zwracając uwagę zarówno na aspekty architektoniczne jak i czysto programistyczne budowy oprogramowania.

W szczególności zajmiemy się zupełnie nowymi elementami specyfikacji, takimi jak:

 • wstrzykiwanie zależności – Contexts and Dependency Injection for the Java EE Platform (CDI);
 • usługi sieciowe REST (JAX-RS);
 • walidatory (Bean Validation);
 • EJB 3.1: komponent Singleton, metody asynchroniczne, działanie serwera w trybie wbudowanym;
 • Java Persistentce API 2.0, nowe funkcjonalności, omówienie interfejsu Criteria;
 • tworzenie aplikacji WWW, Java Servlets 3.0 – nowe sposoby konfiguracji aplikacji, fragmenty plików web.xml, przetwarzanie asynchroniczne, dynamiczne definiowanie serwletów;
 • JavaServer Faces 2.0 – wykorzystanie szablonów Facelets, natywne wsparcie dla technologii Ajax, uspójnione zarządzanie zasobami.

W czasie szkolenia będziemy używali środowiska Eclipse i serwera GlassFish (*).

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla osób znających Java EE w wersji 1.4 lub 1.5, chcących poznać najnowszą odsłonę technologii Java EE.

Wymagania wstępne

Dobra znajomość podstaw języka Java (składnia języka, obsługa wyjątków, wejście/wyjście w Javie, podstawowe pakiety SDK: java.util, java.lang), przydatna będzie także znajomość SQL-a na podstawowym poziomie. Znajomość Java EE – Serwlety, strony JSP, podstawy JSF, znajomość komponentów EJB 2.X lub EJB 3.0, znajomość Java Persistence API.

Najważniejsze uzyskane umiejętności

 • Poznanie nowych elementów wprowadzonych do Java EE w wersji 6.
 • Praktyczna umiejętność zastosowania nowych technologii Java EE oraz wzorców architektonicznych.

Program szkolenia

 1. Platforma Java EE 6. Przegląd najważniejszych zmian Java EE. Profile Java EE.
 2. Komponenty EJB 3.1
  • Komponenty sesyjne. Komponenty bez interfejsu. Metody asynchroniczne w komponentach sesyjnych. Standaryzacja nazw JNDI.
  • Komponent Singleton – nowy sposób tworzenia pojedynczych instancji obiektu na serwerze. Inicjalizacja i określanie sposobu dostępu do singletona – definiowanie zachowania w środowisku wielowątkowym
  • Nowości w usłudze „licznika czasu” - Timer Service
  • EJB Lite. Okrojona specyfikacja EJB na potrzeby aplikacji WWW
  • Wdrażanie komponentów EJB w ramach aplikacji WWW (archiwum WAR)
  • Działanie kontenera EJB w trybie wbudowanym. Testowanie komponentów EJB.
 3. Technologia Java Persistence API 2.0 (JPA 2.0)
  • Praca z nowymi elementami interfejsu EntityManager.
  • Pesymistyczne blokowanie rekordów
  • Uproszczone definiowanie kolekcji obiektów.
  • Rozszerzenia JPA QL (JPA Query Language)
  • Tworzenia zapytań przy pomocy interfejsu Criteria
 4. Walidatory. Spójny sposób przeprowadzania walidacji w całej aplikacji Java EE. Wykorzystywanie wbudowanych walidatorów i tworzenie własnych.
 5. Wstrzykiwanie zależności. Nowe możliwości Java EE 6. Wstrzykiwanie zasobów dowolnego typu. Konsekwencje architektoniczne. Tworzenie modularnych aplikacji wykorzystujących wstrzykiwanie zależności.
 6. Aplikacje WWW: Serwlety i JSP
  • Uproszczona konfiguracja aplikacji WWW. Modularyzacja pliku web.xml; podział na „fragmenty”. Wykorzystanie nowych możliwości konfiguracji szkieletów aplikacyjnych.
  • Dynamiczne deklarowanie serwletów i filtrów serwletów.
  • Asynchroniczne wywoływanie serwletów
 7. Aplikacje WWW: JavaServer Faces
  • Możliwości konfiguracji aplikacji JSF
  • Facelets – domyślny sposób tworzenia stron JSF. Tworzenie szablonów i komponentów Facelets
  • Uproszczona nawigacja między stronami JSF
  • Wbudowane wsparcie dla Ajax-a
  • Zarządzanie zasobami w aplikacji JSF
 8. Usługi sieciowe REST
  • Przegląd możliwości usług sieciowych REST.
  • Implementacja usług sieciowych w ramach JAX-RS.

(*) W przypadku szkoleń zamkniętych na życzenie klienta jest możliwe wykorzystanie zamiast Eclipse'a środowiska NetBeans IDE lub MyEclipse IDE firmy Genuitec lub IntelliJ IDEA. Serwer GlassFish będzie mógł być zastąpiony serwerem JBoss gdy będzie on wspierał specyfikację Java EE 6.

(**) Zagadnienia, które będą omawiane wtedy, gdy starczy na nie czasu.


Sprawy organizacyjne

Czas trwania szkolenia: 3 dni

Cena netto: 2900 PLN

Forma: wykład + ćwiczenia


Szkolenia dedykowane

Cena, czas trwania szkolenia dedykowanego jest uzależniony od potrzeb klienta i rozmiaru koniecznych modyfikacji szkolenia standardowego. W celu ustalenia szczegółów i warunków szkolenia prosimy o skontaktowanie się z nami e-mailem (szkolenia@erudis.pl) bądź telefonicznie.


Zgłoszenia

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza zamówienia: wersja PDF lub RTF i wysłanie go e-mailem (szkolenia@erudis.pl) lub faxem.