Języki

Erudis - your road to knowledge
Tworzenie aplikacji WWW z wykorzystaniem Grails i języka Groovy

Opis szkolenia

Grails jest szkieletem aplikacyjnym pozwalającym tworzyć w bardzo szybki i prosty sposób aplikacje WWW, bazując przy tym na sprawdzonych i dobrze przetestowane rozwiązaniach takich jak Spring czy Hibernate. Aplikacje Grails są uruchamiane na serwerach aplikacyjnych Java EE, cechujących się stabilnością i niezawodnością.

Szkolenie rozpoczyna się od wprowadzenia do języka Groovy. Jest on dynamicznym, obiektowym językiem programowania działającym na na maszynie wirtualnej Javy. Aplikacje webowe używające Grails są pisane właśnie w tym języku.

Następnie zajmiemy się szczegółami funkcjonowania Grails, logiką jego działania, metodami automatycznego generowania elementów aplikacji. Kolejną ważnym elementem jest poznanie architektury aplikacji Grails i tworzenie potrzebnych elementów.

Po zapoznaniu się z podstawami zajmiemy się ważnymi z praktycznego punktu widzenia bardziej zaawansowanymi elementami Grails takimi jak: praca z bazą danych, zabezpieczanie aplikacji, testowaniem aplikacji, tworzenie atrakcyjnego interfejsu użytkownika oraz wykorzystanie usług sieciowych.

Na szkoleniu nie zabraknie także informacji dotyczących narzędzi wspomagających pracę z Grails, informacji o sposobie wdrażania i konfiguracji aplikacji.

Na szkoleniu będzie wykorzystywane środowisko programistyczne NetBeans lub IntelliJ Idea (środowisko Eclipse w obecnej chwili ma bardzo słabe wsparcie dla Grails)

Szkolenie ma charakter praktyczny, 60% czasu będzie poświęcone na ćwiczenia i laboratoria.

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą tworzyć aplikacje WWW wykorzystujące szkielet aplikacyjny Grails.

Wymagania wstępne

 • Dobra znajomość programowania obiektowego
 • Podstawowa znajomość XML-a
 • Podstawowa znajomość SQL-a

Najważniejsze uzyskane umiejętności

 • Poznanie języka Groovy
 • Szybkie tworzenie aplikacji WWW wykorzystujących Grails

Program szkolenia

 1. Wstęp. Co to jest szkielet aplikacyjny Grails. Generowanie aplikacji, języki szczególnego przeznaczenia.
 2. Wstęp do języka Groovy. Sposób działania, związek z językiem Java.
  • Tworzenie i uruchamianie skryptów języka Groovy
  • Podstawowe typy języka Groovy. Praca z łańcuchami znaków.
  • Tworzenie metod i domknięć.
  • Przechowywanie grup obiektów. Kolekcje.
  • Wyrażenie regularne w Groovy
  • Praca z XML-em
  • Rozbudowywanie języka, dynamiczne modyfikowanie klas. Expandos i Meta Object Protocol
  • Tworzenie języków szczególnego przeznaczenia (ang. Domain Specyfic Language)
 3. Architektura Grails, wykorzystywane technologie
 4. Elementy aplikacji Grails
  • Klasy domenowe (model aplikacji)
  • Kontroler aplikacji
  • Warstwa interfejsu użytkownika
 5. Walidacja danych
 6. Praca z bazą danych. GORM – most relacyjno-obiektowy
 7. Testowanie aplikacji
 8. Tworzenie serwisów. Dostarczanie serwisów z wykorzystaniem wstrzykiwania zależności (ang. Dependency Injection)
 9. Zabezpieczanie aplikacji Grails
 10. Wdrażanie aplikacji Grails, wykorzystanie narzędzi ułatwiających tworzenie i wdrażanie aplikacji
 11. Tworzenie interfejsu użytkownika wykorzystującego AJAX
 12. Tworzenie usług sieciowych SOAP i REST przy pomocy Grails

Sprawy organizacyjne

Czas trwania szkolenia: 3 dni

Cena netto: 2300 PLN

Forma: wykład + ćwiczenia


Szkolenia dedykowane

Cena, czas trwania szkolenia dedykowanego jest uzależniony od potrzeb klienta i rozmiaru koniecznych modyfikacji szkolenia standardowego. W celu ustalenia szczegółów i warunków szkolenia prosimy o skontaktowanie się z nami e-mailem (szkolenia@erudis.pl) bądź telefonicznie.


Zgłoszenia

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza zamówienia: wersja PDF lub RTF i wysłanie go e-mailem (szkolenia@erudis.pl) lub faxem.