Języki

Erudis - your road to knowledge
Tworzenie interfejsu użytkownika przy pomocy Adobe Flex dla aplikacji Java EE

Opis szkolenia

Adobe Flex jest stosunkową nową technologią przeznaczoną do tworzenia aplikacji internetowych (ang. Rich Internet Applications). Interfejs użytkownika w tej technologii jest renderowany do bardzo popularnych w zastosowaniach WWW plików Adobe Flash, dzięki temu aplikacje Flex bez dodatkowych zabiegów może używać ok. 98% wszystkich komputerów podłączonych do sieci.

Flex jest technologią przeznaczoną przede wszystkim dla programistów, ułatwiającą im tworzenie graficznego interfejsu użytkownika.

Szkolenie rozpoczyna się od wprowadzenia do tworzenia aplikacji internetowych i możliwości jakie daje Adobe Flex, następnie uczestnicy szkolenia zapoznają się z potrzebnymi narzędziami oraz podstawowym technologiami Flex-a: MXML oraz ActionScript.

Kolejnym krokiem jest poznanie najważniejszych komponentów wizualnych, zasady rozmieszczania komponentów aplikacji, dopasowywanie ich wyglądu do swoich potrzeb.

Aplikacje Flex praktycznie zawsze współpracują z serwerem, w związku z tym ważnym elementem szkolenia jest poznanie możliwości współpracy z serwerem po stronie klienta Flex. Zajmiemy się szczegółowo sposobem tworzenia aplikacji Java EE i Spring tak, by mogły współpracować z Adobe Flex. Będziemy wykorzystywać do tego celu BlazeDS.

Mając do dyspozycji dane z serwera chcemy zazwyczaj je przetwarzać i wyświetlać, będziemy więc zajmować się przeznaczonymi do tego celu komponentami oraz klasami ActionScript.

Na szkoleniu będą także omawiane w praktyce wykorzystywane techniki tworzenia interfejsu użytkownika, jak okna dialogowe, mechanizm przenieś i upuść, komponenty ułatwiające tworzenie nawigacji.

Na końcu zajmiemy się wdrażaniem aplikacji, debugowaniem oraz tworzeniem aplikacji Adobe Air, które mogą działać poza przeglądarką stron WWW.

Szkolenie jest praktyczne, ok. 60% czasu jest poświęcone na ćwiczenia i laboratoria.

Szkolenie jest realizowane w dwóch wersjach. Wersja trzydniowa jest przeznaczona dla programistów, wersja czterodniowa dla osób bez doświadczenia programistycznego. W wersji czterodniowej odpowiednio dużo czasu będzie poświęcone aspektom programowania w języku ActionScript, obsłudze zdarzeń, tak, żeby osoba mająca, na przykład, doświadczenie w grafice komputerowej czy tworzeniu animacji Flash mogła po szkoleniu w efektywny sposób korzystać z Adobe Flex.

W czasie szkolenia będzie używane środowisko Flex Builder /Flash Builder.

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą tworzyć interfejs użytkownika przy pomocy Adobe Flex.

Wymagania wstępne

 • Dobra znajomość programowania w języku Java
 • Znajomość technologii WWW wchodzących w skład Java EE (Serwlety i JSP)
 • Podstawowa znajomość HTML-a lub XML-a

Najważniejsze uzyskane umiejętności

 • Wykorzystanie komponentów Flex do tworzenia atrakcyjnego interfejsu użytkownika
 • Poznanie języka ActionScript
 • Poznanie sposobów komunikacji pomiędzy aplikacją Adobe Flex a serwerem

Program szkolenia

 1. Tworzenie aplikacji internetowych (ang. Rich Internet Applications). Tradycyjne aplikacje WWW a aplikacje internetowe.
 2. Sposób działania Adobe Flex, sposób współpracy z technologiami serwerowymi.
 3. Szybki start z Adobe Flex. Środowisko programistyczne. Tworzenie interfejsu użytkownika dla prostych aplikacji przy pomocy MXML, obsługa prostych zdarzeń. Tworzenie wersji wdrożeniowej aplikacji.
 4. Tworzenie interfejsu użytkownika przy pomocy MXML-a.
 5. Język ActionScript. Zrozumienie sposobu działania języka Action Script, składnia, podstawowe typy. Programowanie obiektowe w Action Script: obiekty, funkcje i interfejsy. Dziedziczenie. Sposób pracy z XML-em.
 6. Zarządzaniem rozłożeniem komponentów, typy menadżerów układu.
 7. Praca z podstawowymi komponentami. Przyciski, listy wybory, komponenty tekstowe.
 8. Wykorzystanie efektów wizualnych. Definiowanie własnego wyglądu komponentów Flex, tworzenie skórek.
 9. Obsługa zdarzeń w Adobe Flex, komunikacja między komponentami aplikacji. Łączenie danych (ang. Data Binding). Obsługa okien dialogowych.
 10. Pobieranie danych z serwera i wysyłanie do serwera. Wykorzystanie HTTPService oraz obiektów RemoteObject.
 11. Tworzenie aplikacji JEE i Spring, które mogą wykorzystywać interfejs użytkownika napisany w Adobe Flex. Wykorzystanie Serwletów, usług sieciowych i BlazeDS.
 12. Wykorzystanie komponentów wyświetlających dane: DataGrid, TreeControl (drzew), listy. Modyfikacja domyślnego sposobu renderowania danych.
 13. Walidacja i formatowanie danych
 14. Architektura aplikacji. Moduły Adobe Flex. Tworzenie własnych komponentów z wykorzystaniem MXML oraz języka ActionScript i zdarzeń.
 15. Mechanizm "Przenieś i upuść" (ang. Drag and Drop)
 16. Tworzenie nawigacji
 17. Dołączanie mediów do aplikacji Flex
 18. Odpluskwianie aplikacji (ang. Debugging)
 19. Tworzenie aplikacji Adobe AIR

Sprawy organizacyjne

Czas trwania szkolenia: 4 dni

Cena netto: 3200 PLN

Forma: wykład + ćwiczenia


Szkolenia dedykowane

Cena, czas trwania szkolenia dedykowanego jest uzależniony od potrzeb klienta i rozmiaru koniecznych modyfikacji szkolenia standardowego. W celu ustalenia szczegółów i warunków szkolenia prosimy o skontaktowanie się z nami e-mailem (szkolenia@erudis.pl) bądź telefonicznie.


Zgłoszenia

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza zamówienia: wersja PDF lub RTF i wysłanie go e-mailem (szkolenia@erudis.pl) lub faxem.