Języki

Erudis - your road to knowledge
Tworzenie aplikacji WWW z wykorzystaniem Adobe Flex

Opis szkolenia

Adobe Flex jest stosunkową nową technologią przeznaczoną do tworzenia aplikacji internetowych (ang. Rich Internet Applications). Interfejs użytkownika w tej technologii jest renderowany do bardzo popularnych w zastosowaniach WWW plików Adobe Flash, dzięki temu aplikacje Flex bez dodatkowych zabiegów może używać ok. 98% wszystkich komputerów podłączonych do sieci.

Flex jest technologią przeznaczoną do tworzenia interfejsu użytkownika, nie grafiki, nie mniej można osadzać w aplikacjach Flex obiekty Flash, filmy, nagrania dźwiękowe i oczywiście grafikę.

Szkolenie rozpoczyna się od wprowadzenia do tworzenia aplikacji internetowych i możliwości jakie daje Adobe Flex, następnie uczestnicy szkolenia zapoznają się z potrzebnymi narzędziami oraz podstawowym technologiami Flex-a: MXML oraz ActionScript.

Kolejnym krokiem jest poznanie najważniejszych komponentów wizualnych, zasady rozmieszczania komponentów aplikacji, dopasowywanie ich wyglądu do swoich potrzeb.

Aplikacje Flex praktycznie zawsze współpracują z serwerem, w związku z tym ważnym elementem szkolenia jest poznanie możliwości współpracy z serwerem po stronie klienta Flex.

Mając do dyspozycji dane z serwera chcemy zazwyczaj je przetwarzać i wyświetlać, będziemy więc zajmować się przeznaczonymi do tego celu komponentami oraz klasami ActionScript.

Na szkoleniu będą także omawiane w praktyce wykorzystywane techniki tworzenia interfejsu użytkownika, jak okna dialogowe, mechanizm przenieś i upuść, komponenty ułatwiające tworzenie nawigacji.

Na końcu zajmiemy się wdrażaniem aplikacji, debugowaniem oraz tworzeniem aplikacji Adobe Air, które mogą działać poza przeglądarką stron WWW.

Szkolenie jest praktyczne, ok. 60% czasu jest poświęcone na ćwiczenia i laboratoria.

Szkolenie jest dostępne w dwóch wersjach. Wersja trzydniowa jest przeznaczona dla programistów, wersja czterodniowa dla osób bez doświadczenia programistycznego. W wersji czterodniowej odpowiednio dużo czasu będzie poświęcone aspektom programowania w języku ActionScript, obsłudze zdarzeń, tak, żeby osoba mająca, na przykład, doświadczenie w grafice komputerowej czy tworzeniu animacji Flash mogła po szkoleniu w efektywny sposób korzystać z Adobe Flex.

W czasie szkolenia będzie używane środowisko Flex Builder /Flash Builder.

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą tworzyć interfejs użytkownika przy pomocy Adobe Flex.

Wymagania wstępne

 • Dobra znajomość programowania w dowolnym języku obiektowym (tylko wersja trzydniowa szkolenia)
 • Podstawowa znajomość HTML-a lub XML-a

Najważniejsze uzyskane umiejętności

 • Wykorzystanie komponentów Flex do tworzenia atrakcyjnego interfejsu użytkownika
 • Poznanie języka ActionScript
 • Poznanie sposobów komunikacji pomiędzy aplikacją Adobe Flex a serwerem

Program szkolenia

 1. Tworzenie aplikacji internetowych (ang. Rich Internet Applications). Tradycyjne aplikacje WWW a aplikacje internetowe.
 2. Sposób działania Adobe Flex, sposób współpracy z technologiami serwerowymi.
 3. Szybki start z Adobe Flex. Środowisko programistyczne. Tworzenie interfejsu użytkownika dla prostych aplikacji przy pomocy MXML, obsługa prostych zdarzeń. Tworzenie wersji wdrożeniowej aplikacji.
 4. Tworzenie interfejsu użytkownika przy pomocy MXML-a.
 5. Język ActionScript. Zrozumienie sposobu działania języka Action Script, składnia, podstawowe typy. Programowanie obiektowe w Action Script: obiekty, funkcje i interfejsy. Dziedziczenie. Sposób pracy z XML-em.
 6. Zarządzaniem rozłożeniem komponentów, typy menadżerów układu.
 7. Praca z podstawowymi komponentami. Przyciski, listy wybory, komponenty tekstowe.
 8. Wykorzystanie efektów wizualnych. Definiowanie własnego wyglądu komponentów Flex, tworzenie skórek.
 9. Obsługa zdarzeń w Adobe Flex, komunikacja między komponentami aplikacji. Łączenie danych (ang. Data Binding). Obsługa okien dialogowych.
 10. Pobieranie danych z serwera i wysyłanie do serwera. Wykorzystanie HTTPService oraz obiektów RemoteObject.
 11. Wykorzystanie komponentów wyświetlających dane: DataGrid, TreeControl (drzew), listy. Modyfikacja domyślnego sposobu renderowania danych.
 12. Walidacja i formatowanie danych
 13. Architektura aplikacji. Moduły Adobe Flex. Tworzenie własnych komponentów z wykorzystaniem MXML oraz języka ActionScript i zdarzeń.
 14. Mechanizm „Przenieś i upuść” (ang. Drag and Drop)
 15. Tworzenie nawigacji
 16. Dołączanie mediów do aplikacji Flex
 17. Odpluskwianie aplikacji (ang. Debugging)
 18. Tworzenie aplikacji Adobe AIR

Sprawy organizacyjne

Czas trwania szkolenia:

 • 3 dni dla programistów
 • 4 dni dla osób, które nie mają doświadczenia programistycznego

Cena netto: 2700 PLN (wersja trzydniowa szkolenia) lub 3200 PLN (wersja czterodniowa)

Forma: wykład + ćwiczenia


Szkolenia dedykowane

Cena, czas trwania szkolenia dedykowanego jest uzależniony od potrzeb klienta i rozmiaru koniecznych modyfikacji szkolenia standardowego. W celu ustalenia szczegółów i warunków szkolenia prosimy o skontaktowanie się z nami e-mailem (szkolenia@erudis.pl) bądź telefonicznie.


Zgłoszenia

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza zamówienia: wersja PDF lub RTF i wysłanie go e-mailem (szkolenia@erudis.pl) lub faxem.