Języki

Erudis - your road to knowledge
Administracja serwerem GlassFish

Opis szkolenia

Serwer GlassFish jest wydajnym, niezawodnym serwerem aplikacyjnym Java EE, wyprodukowanym przez firmę SUN. Mimo że GlassFish jest rozwiązaniem darmowym, dostępnym na licencji open source, jest poddany tej samej rygorystycznej polityce zapewniania jakości co komercyjny Sun Application Server (w obecnej chwili oba produkty bazują na tym samym kodzie źródłowym).

Szkolenie obejmuje wszelkiego rodzaju zagadnienia związane z instalacją, zabezpieczniem, utrzymaniem, dostrajaniem i monitorowaniem serwera GlassFish. W czasie szkolenia uczestnicy uzyskają konieczną wiedzę na temat technologii Java, Java EE.

Na szkoleniu będą omawiane wszystkie istotne z punktu widzenia administratora typowe czynności konfiguracyjne: konfiguracja do pracy z bazą danych, tworzenie dziennika serwera, konfiguracja usług HTTP, JNDI, Java Messaging Service, konfiguracja klastra, itp.

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które będą zajmować się administracją serwera GlassFish

Wymagania wstępne

 • Znajomość kwestii uprawnień dostępu do plików i katalogów
 • Umiejętności konfiguracji zmiennych systemowych
 • Uruchamianie i podstawowa znajomość składni programów napisanych w powłoce wybranego systemu operacyjnego

Przydatna, aczkolwiek nie wymagana, jest ogólna znajomość kwestii związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych (prawa dostępu, zapory ogniowe, SSL, itp.) oraz znajomość podstaw XML-a.

Nie jest wymagana znajomość języka Java lub znajomość technologii JavaEE (J2EE)

Najważniejsze uzyskane umiejętności

 • Instalacja w środowisku produkcyjnym, zabezpieczanie i monitorowanie serwera GlassFish
 • Umiejętność wdrażania różnego rodzaju aplikacji Java EE
 • Monitorowanie serwera, tworzenie dziennika serwera
 • Umiejętność zdiagnozowania występujących problemów
 • Dostrajanie GlassFish-a i maszyny wirtualnej Java
 • Tworzenie klastrów serwera GlassFish

Program szkolenia

 1. Podstawy technologii Java SE/Java EE istotne z punktu widzenia administratora serwera
  • Podstawowe informacje o technologii Java i maszynie wirtualnej. Uruchamianie aplikacji Java.
  • Najważniejsze informacje o aplikacjach WWW, komponentach EJB i usługach sieciowych.
  • Pliki konfiguracyjne standardu Java EE (J2EE)
 2. Podstawowe informacje o serwerze GlassFish. Wersje serwera, wspierane systemy operacyjne, profile konfiguracji serwera, wbudowana baza danych.
 3. Instalacja serwera
 4. Podstawy administracji
  1. Dostępne kanały administracyjne
  2. Domeny
  3. Konfiguracja klastra (wstęp)
  4. Struktura katalogów serwera
  5. Podstawowe polecenia konsoli administracyjnej asadmin
 5. Wdrażanie aplikacji WWW (archiwa WAR), komponentów EJB (archiwa EJB JAR) i aplikacji składających się z tych elementów (archiwa EAR). Sprawdzenie poprawności wdrożenia aplikacji.
 6. Wdrażanie aplikacji innych niż Java EE. Aplikacje PHP, Ruby on Rails, Grails
 7. Obsługa błędów
  • Deklaratywna polityka bezpieczeństwa Java EE (J2EE)
  • Zabezpieczanie GlassFish-a i aplikacji administracyjnych
  • Zabezpieczanie dostępu do serwisów
  • Usuwanie zbytecznych serwisów
  • Zastąpienie domyślnej, nieprodukcyjnej bazy danych używanej przez usługi GlassFish-a innym serwerem bazodanowym.
 8. Monitorowanie serwera przy pomocy aplikacji diagnostycznych
  • Obsługa sytuacji wyjątkowych w Javie, łańcuchy wyjątków, interpretacja błędów
  • Typowe problemy i radzenie sobie z nimi
 9. Dziennik (log) serwera
 10. Konfiguracja serwera do pracy z dowolną bazą danych. Konfiguracja obsługi transakcji i puli połączeń z bazą danych.
 11. Konfiguracja Java Messaging Service (JMS). Wdrażanie komponentów zorientowanych na komunikaty (ang. Message Driven Beans).
 12. Konfiguracja podstawowych usług: HTTP, JNDI (Java Naming and Directory Interface), JCA (Java EE Connector Architecture), itp.
 13. Zabezpieczanie serwera
  • Autoryzacja i uwierzytelnianie w Java EE
  • Zabezpieczanie usług serwera
  • Zasady bezpiecznej administracji
 14. Monitorowanie serwera
 15. Automatyzacja prac administracyjnych
 16. Dostrajanie serwera. Dostrajanie maszyny wirtualnej, usług serwera i puli wątków
 17. Tworzenie klastrów: architektura, rozkładanie obciążenia

Sprawy organizacyjne

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Cena netto: 2300 PLN

Forma: wykład + ćwiczenia


Szkolenia dedykowane

Cena, czas trwania szkolenia dedykowanego jest uzależniony od potrzeb klienta i rozmiaru koniecznych modyfikacji szkolenia standardowego. W celu ustalenia szczegółów i warunków szkolenia prosimy o skontaktowanie się z nami e-mailem (szkolenia@erudis.pl) bądź telefonicznie.


Zgłoszenia

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza zamówienia: wersja PDF lub RTF i wysłanie go e-mailem (szkolenia@erudis.pl) lub faxem.