Języki

Erudis - your road to knowledge
Zarządzanie zmianą: kontrola wersji, śledzenie błędów i zmian
Autor (autorzy): 

Krzysztof Świątkowski

Streszczenie: 

Artykuł zawiera krótkie wprowadzenie do tematu zarządzania zmianami w projekcie informatycznym. Na zarządzanie zmianą składają się dwa elementy: kontrola wersji kodu oraz śledzenie błędów i zmian. W artykule zajmiemy się oboma tymi zagadnieniami, szczegółowo potraktujemy zwłaszcza problem wersjonowania kodu, który jest jednym z najważniejszych czynników zapewniających jakość wytwarzanego oprogramowania i sprawną pracę w ramach zespołu.

Omówione zostaną powszechnie stosowane procedury i narzędzia pozwalające efektywnie zarządzać zmianami w projekcie.

Artykuł jest przeznaczony dla osób zarządzających projektami oraz dla programistów, którzy chcą dowiedzieć się czym jest kontrola wersji i śledzenie błędów.