Języki

Erudis - your road to knowledge
XML w większej Scali
Autor (autorzy): 

Piotr Kochański

Streszczenie: 

Artykuł opublikowany w Software Developer's Journal nr. 6 (162), Czerwiec 2008.

Przetwarzanie dokumentów XML-owych stało się codziennością w niezliczonej liczbie różnego rodzaju aplikacji. XML jest używany najczęściej do przechowywania i udostępniania danych oraz do komunikacji między aplikacjami (usługi sieciowe SOAP).

W artykule zajmiemy się problemem przetwarzania dokumentów XML-owych. Zastanowimy się dlaczego bardzo często jest to niewdzięczne zadanie. Następnie przyjrzymy się bliżej językowi programowania Scala.

Pośród rozlicznych zalet ma on jedną bardzo cenną: upraszcza pracę z dokumentami XML-owymi. Składnia XML-a jest rozumiana przez Scalę, na przykład zmienna var osoba = <person><name>Miś Uszatek</name></person> jest automatycznie konwertowana na obiekt reprezentujący dokument XML-owy. Scala zawiera również mechanizmy ułatwiające poruszanie się po drzewie dokumentu XML-owego i wyciąganie z niego danych.