Języki

Erudis - your road to knowledge
Normy jakości w branży IT
Autor (autorzy): 

Agnieszka Godlewska, Piotr Kochański

Streszczenie: 

Jakość to to, co zadawala a nawet zachwyca klienta
-- W. Edwards Deming

Artykuł porusza podstawowe kwestie związane z normami i systemami jakości używanymi w kontekście różnego rodzaju projektów informatycznych. Skoncentrujemy się na dwóch najbardziej znanych i popularny systemach: ISO 9001:2000 oraz CMM/CMMI. Norma ISO 9001:2000 nie jest systemem stricte branżowym, ale jej stosowanie w sektorze IT jest bardzo popularne, ze względu na elastyczność systemu oraz wymóg jego wdrożenia stawiany często przez kontrahentów Systemem ukierunkowanym w swej istocie wyłącznie na branże IT jest CMM (Capability Maturity Model - Model Dojrzałości Organizacyjnej) i CMMI, opierające się w głównej mierze na ocenie zdolności organizacji do zarządzania procesami w niej zachodzącymi.