Języki

Erudis - your road to knowledge
Środowiska IDE

Trudno sobie wyobrazić tworzenie kodu bez odpowiedniego narzędzia. Czasy pisania oprogramowania w Notatniku dawno minęły. Odpowiednie środowisko do tworzenia oprogramowania (ang. IDE - integrated development environment) jest niezbędnym elementem wyposażenia każdego programisty.

Z tego powodu nasze wszystkie szkolenia skierowane do programistów są prowadzone w oparciu o wybrane środowisko programistyczne, a samo szkolenie zawiera elementy jego obsługi.

Wspieramy obecnie 3 najpowszechniej używane środowiska IDE:

  • Eclipse - środowisko programistyczne dla języka Java, PHP i JavaScript
  • MyEclipse IDE - środowisko programistyczne dla języka Java (z naciskiem na Java EE) i JavaScript
  • NetBeans - środowisko programistyczne dla języka Java, Ruby, PHP i JavaScript
  • IntelliJ IDEA - środowisko programistyczne dla języka Java, Ruby/Rails, Groovy/Grails i JavaScript