Języki

Erudis - your road to knowledge
Partnerzy

W zakresie wspieranych przez nas technologi, nawiązaliśmy i rozwijamy współpracę z dostawcami, których narzędzia nie tylko usprawniają procesy produkcyjne, lecz również pomagają stworzyć projekt zgodny z założeniami. Dlatego też wśród naszych Partnerów znaleźli się:

Sparx Systems. Sparx Systems jest producentem narzędzia Enterprise Architect służącego do modelowania w języku UML.

Od 2005 roku Erudis jest autoryzowanym trenerem w zakresie UML-a i Enterprise Architecta. Certyfikat....

 JetBrains JetBrains. JetBrains jest producentem bardzo dobrego środowiska programistycznego (IDE) dla programistów Java, IntelliJ Idea, oraz RubyMine dla programistów Ruby/Ruby on Rails. JetBrains udostępnia także serwer TeamCity do zarządzania wersjasmi wdrożeniowymi aplikacji i ciągłej integracji (ang. Distributed Build Management and Continuous Integration Server).
 AutomatedQA Automated QA. Automated QA jest producentem narzędzi do testowania oprogramowania, badania wydajności działania aplikacji, śledzenie błędów oraz zarządzania buildami i procesem wdrożenia oprogramowania.
 Visual Paradigm Visual Paradigm. Visual Paradigm jest producentem narzędzi do modelowania w języku UML i wspomagania zespołu programistów i architektów. Narzędzia te cechują się doskonałą integracją z wieloma środowiskami programistycznymi.
  Genuitec LLC. Firma Genuitec jest producentem MyEclipse IDE, profesjonalnego środowiska IDE dla programistów Java.