Języki

Erudis - your road to knowledge
Diagram opisu interakcji (interaction overview)

Diagram ten, podobnie jak poprzedni, jest nowością w UML-u. Jego pojawienie się wywołało nieco zamieszania, gdyż nie do końca jest jasne kiedy i jak ten diagram stosować. Jest on swego rodzaju połączeniem diagramu aktywności i diagramu przebiegu (lub innego diagramu pokazującego dynamikę systemu). Zadaniem tego diagramu jest wizualizacja współpracy ze sobą diagramów interakcji.

Diagram przeglądu interakcji ma notację bardzo podobną do notacji diagramu aktywności (czynności), z tą różnicą, że zaokrąglone prostokąty, które reprezentowały zadania wykonywane przez system, są zastąpione przez zwykłe prostokąty, które mogą mieć dwie postacie:

  • Prostokąt zawiera jakiś diagram interakcji – diagram współpracy (komunikacji), diagram przebiegu, diagram przebiegów czasowych lub inny diagram przeglądu interakcji.
  • Prostokąt zawiera odnośnik do już istniejącego diagramu interakcji. Obecność odnośnika jest zaznaczona słowem ref w lewym górnym rogu diagramu

Obie możliwości możemy zobaczyć na poniższych diagramach:

Diagram opisu interakcji - pierwszy przykład

W drugim przypadku kompletne diagramy przebiegu są zastąpione odnośnikami (ref)

diagram opisu interakcji - drugi przykład

Czas pokaże w jaki sposób i jak często w praktyce będzie wykorzystywany ten diagram. Wielu specjalistów od UML-a (np. Martin Fowler, autor UML Distilled) jest sceptycznych co do faktycznej przydatności tego diagramu.