Języki

Erudis - your road to knowledge
Diagram komunikacji i diagram przebiegu

Diagram współpracy (diagram komunikacji od UML 2.0)

Diagram współpracy jest jednym z czterech diagramów interakcji. Używamy go po to, żeby zobrazować dynamikę systemu – wzajemne oddziaływanie na siebie obiektów oraz komunikaty, jakie między sobą przesyłają.

Diagram komunikacji

Linie, jak zwykle, oznaczają związki między obiektami (prostokąty), strzałki wskazują kierunki przesyłania określonych komunikatów, a numery ich kolejność.

Warto zwrócić uwagę na to, że akurat w tym konkretnym przypadku diagram UML-a został użyty do tego, aby przedstawić pewien element działania biblioteki z bardzo ogólnego punktu widzenia (np. dyrektora biblioteki). Dlatego też związki i komunikaty między obiektami mogą się znacznie różnić od tego, co zrobi później programista implementując system, tak, by był on łatwy w utrzymaniu i rozbudowie.

Diagram przebiegu (sekwencji)

Analogiczną informację do diagramu komunikacji zawiera drugi z diagramów interakcji, diagram przebiegu. Diagram komunikacji koncentrował się na zobrazowaniu współpracy między obiektami, teraz chcemy pokazać kolejność przesyłania komunikatów i czas istnienia obiektów.

Diagram sekwencji (przebiegu)

Czas na diagramie płynie w dół; prostokąty narysowane wzdłuż przerywanej linii oznaczają czas życia obiektu, z którego wychodzi linia.