Języki

Erudis - your road to knowledge
Diagram przypadków użycia i diagram klas

Diagram przypadków użycia

Diagram przypadków użycia opisuje system z punktu widzenia użytkownika, pokazuje co robi system, a nie jak to robi. Diagram ten sam w sobie zazwyczaj nie daje nam zbyt wielu informacji, dlatego też zawsze potrzebna jest do niego dokumentacja w postaci dobrze napisanego przypadku użycia. Przypadki użycia są bardzo ważnym narzędziem zbierania wymagań. Diagramy przypadków użycia, mimo swojej prostoty, są bardzo przydatne, gdyż tworzą swojego rodzaju spis treści dla wymagań modelowanego systemu.

Diagram przypadków użycia

Na diagramie widzimy aktorów, reprezentowanych przez ludziki lub prostokąty oznaczone tzw. stereotypem <<Actor>> oraz elipsy, które zawierają krótki opis przypadku użycia. Aktorzy (czyli użytkownicy) systemu mogą być ludźmi lub zewnętrznymi systemami. W tym drugim przypadku warto je oznaczać używając notacji prostokątnej. Każdy przypadek użycia jest powiązany z jednym lub wieloma aktorami, ciągła linia ze strzałką oznacza, że pewien aktor jest szczególnym przypadkiem innego (szef sprzedaży jest także sprzedawcą). Relacja include między przypadkami użycia informuje nas o tym, że jeden przypadek użycia zawiera w sobie inny.

Diagram klas

Diagram klas jest ściśle powiązany z projektowaniem obiektowym systemu informatycznego lub wręcz bezpośrednio z jego implementacją w określonym języku programowania. Elementami tego diagramu są klasy, reprezentowane przez prostokąty, które mogą zawierać informację o polach i metodach klasy. Zobaczmy jak to wygląda w przypadku prostego modelu biblioteki:

Związki pomiędzy klasami są oznaczane liniami, które mogą, opcjonalnie, mieć strzałkę wskazującą kierunek relacji. Końce związków mogą także być oznaczone krotnościami: mówią one o tym, ile obiektów danej klasy może brać udział w danej relacji. Na przykład istnieje jeden katalog ale może się nim posługiwać dowolna liczba pracowników biblioteki (co oznaczamy 0...*). Inną ciekawą relacją pokazaną na diagramie jest agregacja między biblioteką i książką, oznaczona linią z rombem po stronie biblioteki. Agregacja oznacza relację część-całość, przy czym romb jest oczywiście po stronie całości.