Języki

Erudis - your road to knowledge
Inne normy i systemy jakości

W artykule skoncentrowaliśmy się na dwóch najpopularniejszych w branży IT normach (systemach) jakości: CMM i ISO 9001:2000. Istnieje oczywiście więcej systemów, które są często rozszerzeniami tych standardów jakości lub odwrotnie, są odpowiednio sprofilowane tak, by w bardziej naturalny sposób można było je stosować w firmach wytwarzających oprogramowanie.

Warto zwrócić przy tym uwagę na to, że nie koniecznie mówimy tu o firmie produkującej oprogramowanie dla zewnętrznych odbiorców, równie istotne jest zachowanie standardów jakości, gdy np. dział informatyczny tworzy oprogramowanie na potrzeby innych działów.

Przyjrzyjmy się zatem krótko innym systemom jakości:

ISO/IEC 12207 (Software Life Cycle Processes) standard ten koncentruje się na unormowaniu zarządzania cyklem życia oprogramowania począwszy od pomysłu na stworzenie określonej aplikacji po jej wdrożenie i serwisowanie.

TickIT - standard mało popularny poza Wielką Brytanią. Mówiąc ogólnie, jest to norma ISO 9001 przystosowana do potrzeb firm tworzących oprogramowanie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tickit.org.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ITIL jest zawiera wskazówki dotyczące efektywnego opracowania procesu dostarczania usług IT w przedsiębiorstwie. W odróżnieniu od CMM-a koncentruje się on zatem na usługach związanych z wdrażaniem oprogramowania (IT Service Management) a nie samym procesie tworzenia tego oprogramowania.

Tak jak CMM składa się z poszczególnych poziomów, które organizacja może adaptować, to ITIL wyróżnia sześć zbiorów "najlepszych praktyk", które firma może adoptować na własne potrzeby: Service Support; Service Delivery; Planning to Implement Service Management; ICT Infrastructure Management; Applications Management; The Business Perspective.

CMMI (Capability Maturity Model Integration) Zacznijmy od pewnego sprecyzowania terminologii. To, co potocznie rozumie się przez CMM to jest w rzeczywistości pewna wersja jednego z wielu CMM-ów, która odniosła sukces i zdobyła popularność - jej oficjalna nazwa to Software CMM. CMMI jest po prostu następcą CMM, którego specyfikacja nie jest dalej rozwijana.

CMMI w stosunku do CMM-a został poszerzony tak, żeby: lepiej oddawać związek wytwarzania oprogramowania z celami biznesowymi, którymi ma ono służyć, obejmować pełen cykl życia oprogramowania być w lepszej zgodzie z odpowiednimi normami ISO. Więcej informacji o CMM znajdziemy na stronie http://www.sei.cmu.edu/cmm/, a o CMMI na stronie http://www.sei.cmu.edu/cmmi/.

SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge) Jest to zbiór optymalnych zasad postępowania przy tworzeniu oprogramowania, tak by było ono jak najlepszej jakości. Dokument SWEBOK jest dostępny za darmo na stronie http://www.swebok.org.

Standardy IEEE. IEEE jest amerykańską organizacją zrzeszającą inżynierów z różnych dziedzin. Organizacja ta również opracowała wiele standardów dotyczących produkcji oprogramowania, np. IEEE-Std-610, z którego, między innymi, korzysta CMM.