Języki

Erudis - your road to knowledge
Wstęp

Obecnie dużo uwagi poświęca się zagadnieniom jakości. Jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia jakości jest bardzo trudne, ze względu na problemy z określeniem metod jej mierzenia. Większość osób jakość pojmuje intuicyjnie, jednak w zastosowaniach biznesowych niezbędne jest uniwersalne określenie norm jakości.

Jako zwięzłą definicję jakości często przyjmuje się następujące zdanie: jakość to ogół właściwości obiektu, wiążących się z jego zdolnością zaspokajania stwierdzonych i oczekiwanych potrzeb użytkownika. Tak definiowane pojęcie jakości jest zgodne z duchem normy ISO, która dużą wagę przykłada właśnie do zaspokajania potrzeb klienta.

W przypadku systemów informatycznych na jakość mają wpływ dwa podstawowe czynniki: czynnik ludzki oraz metodologia. Od pracy zespołu zależy czy projekt zostanie oceniony przez klientów jako dobry, czy też niskiej jakości. Dlatego też dobrze funkcjonujący system zarządzania jakością może usprawnić działania firmy, pomóc w jej prawidłowym rozwoju ukierunkowanym na skuteczną walkę z konkurencją, przy jednoczesnym dbaniu o zadowolenie klienta.

Do zarządzania jakością potrzebna jest dobrze wybrana i prawidłowo funkcjonująca metodologia prowadzenia projektów oraz zbiór odpowiednich procedur. Jak ważne są to czynniki i jak potrzebna jest praca nad ich prawidłowym rozwojem w organizacji, nie trzeba nikogo przekonywać, dlatego warto zadbać o to już dziś.