Języki

Erudis - your road to knowledge
Uruchamianie aplikacji napisanych w Scali

Aby skompilować i uruchomić aplikację napisaną w Scali musimy zainstalować na swoim komputerze dwie rzeczy:

  • maszynę wirtualną Java SE (potrzebujemy JDK a nie tylko JRE) najlepiej w wersji 1.5 lub nowszej, którą można pobrać ze strony http://java.sun.com/;
  • dystrybucję języka Scala dostępną na stronie domowej Scali: http://www.scala-lang.org/.

Instalacja Javy jest prosta i polega na uruchomieniu pobranego z sieci instalatora; instalacja Scali wymaga rozpakowania na dysku archiwum ZIP. Dla wygody warto dodać do zmiennych środowiskowych zmienną SCALA_HOME wskazującą na katalog instalacyjny Scali, a następnie dodać do ścieżki (zmienna środowiskowa PATH) katalog SCALA_HOME /bin.

Najprostszym sposobem uruchomienia programu napisanego w Scali jest użycie interpretera, który otwieramy programem scala znajdującym się w katalogu bin dystrybucji Scali. Interpreter pozwala nam wykonywać na bieżąco wpisywany kod. Inną metodą jest kompilacja aplikacji poleceniem scalac: scalac Hello.scala, gdzie plik Hello.scala zawiera klasę lub obiekt Scali, a następnie uruchomienie jej poleceniem scala Hello.class. Plik Hello.class powstaje w wyniku kompilacji.

W praktyce użycie interpretera czy kompilacja i uruchamianie z linii poleceń jest uciążliwe, najwygodniej jest posłużyć się odpowiednim środowiskiem IDE. Mamy do dyspozycji środowisko Eclipse, do którego można dodać wtyczkę, która oprócz kompilacji i uruchamiania programów, ma wbudowane kolorowanie i podpowiadanie składni. Wtyczka jest dostępna na stronie domowej Scali. Istnieje także wtyczka dla NetBeans IDE, która ma póki co mniej możliwości niż jej Eclipsowy odpowiednik, za to wydaje się rozwijać dynamiczniej. Wtyczkę i informacje potrzebne do jej zainstalowania znajdziemy na stronie http://blogtrader.net/page/dcaoyuan.

Niestety wsparcie dla Scali jest w bardzo wczesnej fazie rozwoju i obie wtyczki działają często dość zawodnie.

Można także rozważyć użycie Emacsa, do którego można zainstalować wsparcie dla Scali dostarczone w ramach dystrybucji (podkatalog misc/scala-tool-support/emacs). Do dyspozycji mamy możliwość uruchomienia kodu z poziomu bufora Emacsa oraz kolorowanie składni. W moim przypadku właśnie to rozwiązanie sprawdziło się najlepiej ze względu na niezawodność i szybkość działania.

Proces kompilacji i uruchamiania programów łatwo można zautomatyzować także przy pomocy Apache Ant. Przykładowy plik konfiguracyjny Anta znajduje się w archiwum z przykładami dołączonymi do artykułu.