Języki

Erudis - your road to knowledge
O czym jeszcze warto wspomnieć

Scala jest znacznie bogatszym językiem programowania niż to może wyglądać po przykładach, jakie oglądaliśmy. Przede wszystkim Scala ma rozbudowany zestaw narzędzi programowania obiektowego. Mamy znane z Javy interfejsy, zwane w Scali traits. Trait jest w zasadzie bliższy klasie abstrakcyjnej, bo może zawierać także metody z ciałem, a nie same deklaracje, z drugiej strony Trait nie może mieć konstruktora z parametrami. Scala ma także inteligentnie zaimplementowane wielodziedziczenie.

Scala ma także bardzo wygodną bibliotekę do programowania wielowątkowego opartą na ideach zapożyczonych z języka Erlang. Możemy również łatwo tworzyć interfejs użytkownika przy pomocy dostępnej w Scali nakładki na Java Swing.

Ostatnia rzecz, to kwestia wydajności. Scala w odróżnieniu od, na przykład, języka Groovy, który też działa na maszynie wirtualnej Java jest bardzo wydajna, szybkość działania programów w Scali nie różni się znacząco od napisanych w Javie.