Języki

Erudis - your road to knowledge
Użycie SAF w środowisku NetBeans

Mimo, że założeniem artykułu jest przeźroczystość ze względu na używane środowisko programistyczne, warto wspomnieć w jaki sposób można uprościć sobie życie dzięki NetBeansowi.

Środowisko NetBeans w wersji 6.1 daje do ręki programiście narzędzia pozwalające na szybki start ze Swing Application Framework. Przede wszystkim tworząc nowy projekt Java możemy wybrać jako typ projektu Java Desktop Application. Kreator projektu utworzy dla nas najważniejsze klasy, jakich potrzebuje SAF, czyli klasę główną aplikacji i klasę reprezentującą główne okno aplikacji. Dodatkowo dostajemy kilka gotowych składników GUI, takich jak gotowy szkielet menu aplikacji czy pasek postępu. Gdy będziemy dodawać nowe elementy interfejsu użytkownika NetBeans będzie także automatycznie tworzył odpowiednie pliki zasobów.

Dodawanie obsługi zdarzeń odbywa się w bardzo przyjazny sposób, klikamy prawym klawiszem na wybranej kontrolce GUI (na przykład na przycisku) i wybieramy Set Action. Pojawia się wtedy okienko (Rysunek 4), w którym możemy przypisać jako akcję istniejącą metodę lub utworzyć nową oraz skonfigurować akcję – możemy akcji przypisać skrót klawiszowy, skonfigurować ją tak, żeby wykonywała się w tle, itp.

NetBeans i SAF - dodanie akcji

Rysunek 4. Kreator NetBeansa służący do przypisywania akcji do kontrolki GUI.