Języki

Erudis - your road to knowledge
Nasze Artykuły w Software Developer Journal

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami naszych konsultantów XML w większej Scali oraz Tworzenie dokumentacji istniejących projektów w UML: poza diagramy klas, które zostaną opublikowane kolejno w czerwcowym i lipcowym numerze pisma Software Developer Journal.

Streszczenie artykułu XML w większej Scali
Artykuł będzie poświęcony przetwarzaniu dokumentów XML-owych w języku Scala. Scala jest nowym i bardzo obiecującym języku programowania, którego wyróżnia, między innymi, natywne wsparcie dla obsługi XML-a. Wyrażenia XML-owe są automatycznie rozpoznawane przez kompilator języka i zamieniane na wygodną dla programisty strukturę danych. Scala łączy w sobie najlepsze cechy języków obiektowych oraz funkcyjnych. Dzięki temu ułatwione jest tworzenie prostych i naturalnych algorytmów pozwalających na swobodne przetwarzanie i tworzenie dokumentów XML-owych z zachowaniem wszelkich zalet obiektowości. Scala jest językiem działającym w ramach maszyny wirtualnej Java, dzięki temu w kodzie Scali możemy używać klas Java a z poziomu języka Java używać klasa Scali. Bardzo ułatwia to rozpoczęcie pracy z tym językiem programiście znającym Javę.

Streszczenie artykułu Tworzenie dokumentacji istniejących projektów w UML: poza diagramy klas
Zazwyczaj gdy dostaniemy projekt, którego nie robimy od nowa staramy się zdobyć i uporządkować wiedzę o strukturze projektu. Najprostszym narzędziem są oczywiście diagramy klas UML, ale to tylko pierwszy krok. Korzystając z odpowiednich narzędzi takich jak Enterprise
Architect można sobie jeszcze trochę pomóc.

Celem artykułu jest pokazanie jak stworzyć dokumentację istniejącego projektu dającą coś więcej niż standardowa inżynieria zwrotna kodu. Enterprise Architect posiada funkcje tworzenia diagramów sekwencji z działającego systemu. Pozwalającą udokumentować przebieg wybranych działań. Podejście takie pozwoli na lepsze zrozumienie nie tylko struktury istniejącego projektu wynikającej z diagramów klas ale również sposobu działania na wybranych ścieżkach.