Języki

Erudis - your road to knowledge
Prezentacja Swing Application Framework
Streszczenie: 

Swing Application Framework jest szkieletem aplikacyjny ułatwiającym tworzenie aplikacji GUI w języku Java.

Prezentacja do wykładu wygłaszanego na konferencji GigaCon 2008.