Języki

Erudis - your road to knowledge
Podstawowe funkcje Enterprise Architect
 • Pełne wsparcie dla UML 2.X
 • Tworzenie wszechstronnej i elastycznej dokumentacji
  • Generowanie interaktywnej dokumentacji w formacie HTML
  • Generowanie dokumentacji w formacie RTF (rich text format) i PDF
  • Możliwość dostosowania wyglądu generowanej dokumentacji - edytor szablonów dokumentów pozwala dopasować dokumentację do swoich wymagań w najdrobniejszych szczegółach.
  • Zapisywanie szablonów dokumentacji do późniejszego użycia
  • Zakładki ułatwiające łącznie dokumentów w MS Word
 • Generowanie i analiza kodu (Forward and Reverse Code Engineering) w następujących językach
  • C++
  • Java
  • Visual Basic
  • Delphi
  • C#
  • VB.Net
  • PHP
  • od wersji 10 możliwość tworzenia dla parsera własnych definicji dla dowolnego języka obiektowego
 • Wsparcie dla Model Driven Architecture (MDA) - za pomocą szablonów można przetłumaczyć modele niezależny od platformy (PIM) na model zależny od platformy (PSM)
 • Import modułów binarnych - EA pozwala importować i przetwarzać na model (reverse engineer) moduły binarne Javy (.jar) oraz .NET *.exe, *.dll oraz *.il
 • Łatwy w użyciu interfejs użytkownika
 • Wsparcie dla obsługi testów
  • testy jednostkowe
  • testy integracyjne
  • testy systemowe
  • testy akceptacyjne
  • scenariusze testowe
 • Wsparcie obsługi powdrożeniowej oprogramowania
  • kontrola zmian
  • możliwość porównywania ze sobą kolejnych wersji modeli
  • rejestracja błędów i zgłoszeń obsługowych
 • Wspomaganie przy zbieraniu wymagań
 • Przydzielanie zasobów do projektu
 • Możliwość współpracy wielu użytkowników
 • Metryki złożoności projektu oparte o przypadki użycia
 • Import i eksport modelu w XML-u (XMI)