Języki

Erudis - your road to knowledge

UML: narzędzia i szkolenia

Modelowanie. UML

Przez ostatnich kilkanaście lat rosła rola UML™ jako sposobu prezentowania projektu. Kluczem do jego popularności jest standaryzacja. Dzięki rozwijaniu UML przez niezależną organizację OMG różni producenci dostarczają narzędzi o bardzo zróżnicowanych możliwościach i cenach ale mających jeden wspólny mianownik - język komunikacji UML™ .

Modelowanie jest kluczowym elementem wielu innych dziedzin inżynieryjnych. Im bardziej skomplikowane są projekty tym bardziej potrzebują dobrego modelu. Modelowanie daje przystępną wizualizację projektu, pozwala na znacznie łatwiejsze podzielenie problemu na części i zarządzanie złożonością mniejszych kawałków oraz ułatwia komunikację. Popularność UML wydaje się niezagrożona ponieważ systemy, które budujemy są coraz bardziej skomplikowane i wymagają dobrej dokumentacji szczególnie na poziomie architektury. UML  stał się także uniwersalnym narzędziem do przekazywania wiedzy o ogólnym działaniu skomplikowanych technologii i bibliotek.

Zgodnie z definicją UML™ - Unified Modeling Language™ jest graficznym językiem specyfikacji, budowy i dokumentowania artefaktów systemu. UML™ nie jest związany z żadnym procesem co daje mu niezależność od procesów produkcyjnych w firmie i dlatego jest tak wszechstronny.

UML dzięki swojej wszechstronności może być używany na wiele sposobów. Klasyfikację tych sposobów podał Martin Fowler:

  • UML jako szkic
  • UML jako projekt techniczny
  • UML jako język programowania

Każdy z nich ma swoich zwolenników i swoje zalety. Bardzo różne są też kryteria pozwalające wybrać właściwe podejście do UML

W Erudis mamy bardzo praktyczne podejście do UML i staramy się je przekazywać naszym klientom. UML jak każda idea wymaga odpowiedniego zastosowania - nasza firma pomaga innym organizacjom we wdrożeniu UML w użyteczny dla nich sposób.

Z własnego doświadczenia wiemy jak słuszne jest zdanie Bertranda Meyera "Bubbles don't crash" dlatego przedstawiamy naszym klientom zarówno za jak i przeciw do stosowania różnych technik modelowania.

Wspierając użytkowników UML-a oferujemy: