Języki

Erudis - your road to knowledge
Forma organizacji szkolenia

Szkolenia organizujemy w formie dedykowanej i otwartej.

Szkolenia dedykowane organizowane są w siedzibie firmy Klienta, bądź innym wskazanym przez Klienta miejscu. Forma ta daje możliwość indywidualnego ustalenia terminu oraz programu szkolenia, aby odpowiadał Państwa potrzebą oraz aby możliwie najlepiej wpisywał się w struktury pracy Państwa firmy.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, w z góry zaplanowanym terminie zgodnie z zamieszczonym na naszej stronie terminarzem szkoleń otwartych. Ostateczne potwierdzenie szkoleń otwartych następuje na ok. dwa tygodni przed ich planowanym terminem rozpoczęcia. Warunkiem odbycia się kursów, jest zebranie się odpowiedniej liczby zainteresowanych osób.