Języki

Erudis - your road to knowledge
Administracja serwerem JBoss 7 (wersja 6 EAP)

Opis szkolenia

Serwer JBoss w wersji 7 różni się radykalnie od swoich poprzedników. Zmiany wprowadzone w tej wersji są na tyle duże, że w praktyce mamy do czynienia z zupełnie nowym produktem.

Powoduje to konieczność poznania od nowa metod zarządzania serwerem oraz rozwiązania kwestii migracji aplikacji ze starszych wersji serwera do nowszej.

Szkolenie obejmuje wszelkiego rodzaju zagadnienia związane z instalacją, utrzymaniem dostrajaniem i monitorowaniem serwera JBoss. W czasie szkolenia uczestnicy uzyskają konieczną wiedzę na temat technologii Java, Java EE, integracji JBoss-a z bazą danych, zabezpieczaniem JBoss-a i aplikacji na nim wdrożonych, monitorowaniem serwera i poprawieniem jego wydajności oraz tworzeniem klastrów serwerów JBoss.

Uczestnicy w czasie szkolenia dowiedzą się jakie są różnice między JBoss-em a jego poprzednikami oraz w jaki sposób należy migrować istniejące aplikacje oraz konfigurację serwera.

W czasie szkolenia uczestnicy otrzymają szereg użytecznych skryptów i programów, które przydają się do konfiguracji i administracji serwerem.

Szkolenie uwzględnia zmiany wprowadzone w wersji 7.X serwera JBoss (w przypadku serwera komercyjnie sprzedawanego przez firmę Red Hat jest to wersja 6)

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które będą zajmować się administracją serwera JBoss

Wymagania wstępne

 • Znajomość kwestii uprawnień dostępu do plików i katalogów
 • Umiejętności konfiguracji zmiennych systemowych
 • Uruchamianie i podstawowa znajomość składni programów napisanych w powłoce wybranego systemu operacyjnego

Przydatna, aczkolwiek nie wymagana, jest ogólna znajomość kwestii związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych (prawa dostępu, zapory ogniowe, SSL, itp.) oraz znajomość podstaw XML-a.

Nie jest wymagana znajomość języka Java lub znajomość technologii JavaEE (J2EE)

Najważniejsze uzyskane umiejętności

 • Instalacja i zabezpieczanie JBoss-a
 • Przygotowanie JBoss-a do pracy w środowisku produkcyjnym
 • Umiejętność wdrażania różnego rodzaju aplikacji Java EE (J2EE)
 • Monitorowanie serwera, tworzenie dziennika serwera
 • Umiejętność zdiagnozowania występujących problemów
 • Dostrajanie JBoss-a i maszyny wirtualnej Java
 • Tworzenie klastrów serwera JBoss

Program szkolenia

 1. Podstawy technologii Java SE/Java EE istotne z punktu widzenia administratora serwera
  • Podstawowe informacje o technologii Java i maszynie wirtualnej. Uruchamianie aplikacji Java.
  • Najważniejsze informacje o aplikacjach WWW, komponentach EJB i usługach sieciowych.
  • Pliki konfiguracyjne standardu Java EE (J2EE) oraz pliki konfiguracyjne wymagane przez JBoss-a
 2. Serwer aplikacji JBoss. Różnice między różnymi wersjami serwera. Nowości w wersji 7.
  • Wybór platformy sprzętowej oraz wersji maszyny wirtualnej Java
  • Instalacja serwera. Uruchamianie i zatrzymywanie serwera.
  • Dostępne konfiguracje serwerów – serwer działający w trybie samodzielnym oraz serwer działający w trybie domenowym, możliwość zarządzania wieloma serwerami z poziomu jednej konsoli administracyjnej.
  • Struktura katalogów serwera
 3. Architektura serwera. Moduły OSGi. Przegląd podstawowych usług.
 4. Zarządzanie serwerem. Kanały zarządzania serwerem – konsola, aplikacje WWW, interfejs REST. Zarządzanie serwerem w trybie samodzielnym. Zarządzanie serwerami w domenie.
 5. Wdrażanie aplikacji WWW (archiwa WAR), komponentów EJB (archiwa EJB JAR) i aplikacji składających się z tych elementów (archiwa EAR). Sprawdzenie poprawności wdrożenia aplikacji. Wdrażanie usług sieciowych.
 6. Wykrywanie i rozwiązywanie problemów z serwerem i aplikacjami.
 7. Dziennik (log) serwera. Konfiguracja sposobu logowania na potrzeby serwera i aplikacji.
 8. Konfiguracja JBoss-a do pracy z dowolną bazą danych. Konfiguracja sposobu obsługi transakcji.
 9. Konfiguracja Java Messaging Service (JMS). Konfiguracja HornetQ. Wdrażanie komponentów zorientowanych na komunikaty (ang. Message Driven Beans).
 10. Instalacja JBoss-a w środowisku produkcyjnym i zabezpieczanie serwera.
  • Zabezpieczanie JBoss-a. Ograniczanie dostępu do interfejsów zarządzania serwerem.
  • Bezpieczne przechowywanie haseł
  • Zabezpieczanie dostępu do serwisów
  • Usuwanie zbytecznych serwisów
  • Zastąpienie domyślnej, nieprodukcyjnej bazy danych używanej przez usługi JBoss-a innym serwerem bazodanowym.
 11. Monitorowanie serwera
 12. Poprawianie wydajności działania serwera
  • Dostrajanie serwera i jego usług
  • Dostrajanie maszyny wirtualnej Java. Parametry konfiguracyjne maszyny wirtualnej, monitorowanie jej działania
 13. Tworzenie klastrów serwerów
  • Usługi niezawodnego działania (ang. high-availability). Rozkładanie obciążenia (ang. load balancing). Przywracanie działania aplikacji w razie awarii bez przerwania pracy (ang. transparent failover)
  • Klastrowanie komponentów EJB: konfiguracja, rozkładanie obciążenia, konfiguracja aplikacji klienckich
  • Klastrowanie aplikacji WWW. Topologia i konfiguracja klastra dla aplikacji WWW + EJB. Konfiguracja serwera WWW Apache do pracy z JBoss-em

Sprawy organizacyjne

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Cena netto: 2300 PLN PROMOCJA 1699 PLN

Forma: wykład + ćwiczenia


Szkolenia dedykowane

Cena, czas trwania szkolenia dedykowanego jest uzależniony od potrzeb klienta i rozmiaru koniecznych modyfikacji szkolenia standardowego. W celu ustalenia szczegółów i warunków szkolenia prosimy o skontaktowanie się z nami e-mailem (szkolenia@erudis.pl) bądź telefonicznie.


Zgłoszenia

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza zamówienia: wersja PDF lub RTF i wysłanie go e-mailem (szkolenia@erudis.pl) lub faxem.