Languages

Erudis - your road to knowledge
Diagram przebiegów czasowych i diagram wdrożenia

Diagram przebiegów czasowych (UML 2.0)

Diagram przebiegów czasowych jest nowym diagramem interakcji wprowadzonym w UML 2.0. Jego pojawienie ucieszyło na pewno wszystkich tych, którzy zajmują się projektowaniem systemów czasu rzeczywistego czy aplikacji, których działanie jest powiązane z zewnętrznymi urządzeniami.

Diagram przebiegów czasowych obrazuje zachowanie obiektu z naciskiem na dokładne określenie czasu, w którym obiekt jest poddawany jakimś zmianą lub sam wykonuje jakieś działanie.

Powyżej widzimy przykładowy diagram przebiegów czasowych. Są dostępne dwie notacje: czasowa (wyżej) i zadaniowa (niżej), w obu przypadkach diagram ma oczywiście to samo znaczenie.

Diagram wdrożenia

Diagram wdrożenia pokazuje, jak będzie wyglądało wdrożenie i konfiguracja naszego oprogramowania.

Diagram wdrożenia