Languages

Erudis - your road to knowledge
Java EE 6 na wznoszącej fali

Najnowsza, szósta wersja Java Enterprise Edition szybko zaczyna zyskiwać popularność. Zaczynają się pojawiać kolejne serwery aplikacyjne, które ją wspierają. Oprócz serwera GlassFish 3, który jest implementacją referencyjną do certyfikowanych serwerów dołączył JBoss 6.

JBoss 6 wspiera pełen standard Java EE 6, ale póki co certyfikowany jest profil WWW (ang. Web profile), który jest podzbiorem pełnej specyfikacji zbudowanym tak, aby maksymalnie uprościć tworzenie aplikacji WWW.

Pojawia się oczywiście pytanie, na ile wersja 6.0.0. będzie gotowa do pracy w środowisku produkcyjny. Mając w pamięci złe doświadczenia z wersją 5.0.0. należy zachować dużą ostrożność w przypadku kluczowych aplikacji. Przedstawimy wkrótce nasze doświadczenia w tym zakresie.

Rozwój Java EE 6 był inspirowany wieloma istniejącymi szkieletami aplikacyjnymi, szczególną rolę pełni tutaj Spring Framework, który zmienił radykalnie sposób tworzenia aplikacji Java EE. Java EE 6 przejął wiele pomysłów, wykorzystywanych przez Spring Framework, dalej je rozwijając i ucząc się na popełnionych przez innych błędach.

Czy dojdzie do paradoksalnej sytuacji, w której Java EE 6 wyprzedzi pod względem łatwość budowania aplikacji Spring Framework, który przez lata był pod tym względem niewątpliwym liderem w świecie Java EE? Na te pytania próbują odpowiedzieć autorzy dwóch wpisów na blogach

Temat jest niewątpliwie kontrowersyjny, z pewnością ani Spring nie wyprze Java EE, ani Java EE nie wyprze Spring Framework. Pytanie, którą technologię wybrać teraz, do następnego projektu. Czy Java EE 6 zdobędzie na nowo serca programistów, którzy się kiedyś zniechęcili do JEE. Jak z kolei potoczą się losy Spring-a, którego właścicielem jest VMWare, zainteresowany głównie dostarczaniem usług związanych z wirtualizacją i udostępnianiem aplikacji w „chmurze” (ang. cloud computing)? Zapraszamy do dyskusji na Facebook-u.