Languages

Erudis - your road to knowledge
Wstrzykiwanie zależności

Java dorobiła się wreszcie standardowego mechanizmu konfiguracji wstrzykiwania zależności. Odpowiedzialna jest za to specyfikacja JSR 330: (Dependency Injection for Java). Promotorami tego rozwiązania są dwaj czołowi dostawcy konkretnych (i popularnych) implementacji wstrzykiwania zależności: SpringSource (producent Spring Framework) oraz Google (producent Google Guice).

Aby zapewnić elastyczność i możliwość tworzenia różnych implementacji interfejs JSR 330 jest bardzo prosty (jest elementem Java SE). Wprowadzona w ramach Java EE 6 technologia CDI bazuje na JSR 330 i jest jej rozwinięciem na potrzeby aplikacji uruchamianych na serwerze aplikacyjnym.