Languages

Erudis - your road to knowledge
Przegląd możliwości Java EE 6
Autor (autorzy): 

Piotr Kochański

Streszczenie: 

Artykuł przedstawia możliwości najnowszej, szóstej, wersji technologii Java Enterprise Edition (Java EE). Wersja ta wprowadziła wiele istotnych i radykalnych modyfikacji, dzięki którym Java EE zostało znacznie unowocześnione, zgodnie z potrzebami dzisiejszego świata IT.