Languages

Erudis - your road to knowledge
Swing Application Framework: GUI w języku Java na nowo
Autor (autorzy): 

Piotr Kochański

Streszczenie: 

Artykuł opublikowany w Software Developer's Journal nr. 9 (165), Wrzesień 2008.

Technologia Java Swing, pozwalająca tworzyć graficzny interfejs użytkownika w języku Java, od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 10 lat, była bardzo pechowa. Pierwsze implementacje były mało wydajne i uciążliwe w użyciu, kolejne wersje tego interfejsu powoli wprowadzały potrzebne ulepszenia, ale nigdy Swing nie stał się czymś lubianym i docenianym.

W końcu firma SUN podjęła bardziej zdecydowane kroki, mające usprawnić działanie Java Swing zarówno od strony użytkownika końcowego jak i programisty, stąd właśnie się wziął SAF.

Java SE w wersji 6.0 wprowadziła wiele pozytywnych zmian jeśli chodzi o funkcjonalność, szybkość działania i wygląd aplikacji tworzonych w Javie. Następnym krokiem, skierowanym głównie do programistów, jest uproszczenie tworzenia aplikacji z interfejsem użytkownika przez wprowadzenie frameworka Swing Application Framework (JSR-296).

Swing Application Framework jest długo oczekiwaną nakładką na niskopoziomową funkcjonalność Swinga, która znacznie ułatwia i przyspiesza pracę przy budowie GUI. Artykuł jest poświęcony zwięzłemu omówieniu SAF, w szczególności zobaczymy jak ułatwia on oprogramowanie typowych elementów aplikacji z GUI (ang. Graphical User Interface) – inicjalizacji i zamykania aplikacji, programowania wielowątkowego, obsługi zdarzeń.

Naszym celem jest utworzenie prostej aplikacji szukającej plików na dysku, na jej bazie poznamy najważniejsze elementy interesującej nas technologii.