Languages

Erudis - your road to knowledge
Eclipse

Opis

Eclipse jest obecnie najpopularniejszym środowiskiem do tworzenia oprogramowania w języku Java (i wielu innych). Siłą Eclipse'a jest dobrej jakości edytor kodu oraz możliwość rozszerzenie podstawowej funkcjonalności tej platformy o dodatkowe wtyczki, których liczba w tej chwili jest liczona w tysiącach.

Eclipse może być również wykorzystywany jako baza dla własnych aplikacji, wykorzystujemy go wtedy jako szkieletu na którym tworzymy własną funkcjonalność, która wcale nie musi być związana z tworzeniem oprogramowania. Wiele komercynych środowisk programistycznych używa jako swojej bazy właśnie Eclipse'a, na przykład Adobe Flex Builder, BEA Workshop, WebSphere Studio, MyEclipse IDE, Aptana, RedHat Developer Studio i wiele innych.

Wersje Eclipse'a

Standardowo dostępne są cztery wersje Eclipse'a:

  • Classic - zwierająca podstawową funkcjonalność, przede wszystkim środowisko do tworzenia oprogramowania w języku Java, dodatkowo są w tej wersji dostępne narzędzia do samodzielnego tworzenia wtyczek
  • Eclipse IDE for Java Developers - jak sama nazwa wskazuje, wersja ta zawiera rozbudowane środowisko do tworzenia kodu w języku Java, dodatkowo są w niej przydatne rzeczy takie jak edytor XML-a czy Mylyn, służący do przydzielania zadań i ułatwiające pracę w zespole
  • Eclipse IDE for Java EE Developers - w tej wersji oprócz środowiska do tworzenia aplikacji Java działających w ramach Java SE (Standard Edition) dostajemy zestaw wtyczek pomagających pisać aplikacje działające na serwerze aplikacji zgodnym z Java EE. Przy pomocy tej konfiguracji Eclipse'a możemy tworzyć aplikacje WWW (JSP lub JSF), EJB 3, JPA i wykorzystujące usługi sieciowe. Eclipse pomaga tworzyć tego typu aplikacje oraz wdrażać je na serwerze.
  • Eclipse IDE for C/C++ Developers - ta wersja zawiera oprócz podstawowych elementów platformy dodatkowe wtyczki pozwalające pisać aplikacje w języku C/C++

Kiedy wybrać Eclipse

  • Potrzebujemy środowiska programistycznego, które chcemy samodzielnie przystosować do swoich potrzeb odpowiednio dobierając zestaw wtyczek
  • Zależy nam na szybkości działania - Eclipse wykorzystuje bibliotekę graficzną SWT, która jest silnie powiązana z systemem operacyjnym, co oznacza nieco szybsze działanie niż na przykład NetBeans (różnice te zaczynają się jednak zacierać)

Szkolenia i dodatkowe usługi

Eclipse jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym w naszych szkoleniach z zakresu języka Java, ponadto oferujemy dedykowane szkolenie z podstaw języka Java z wykorzystaniem tego środowiska.