Languages

Erudis - your road to knowledge
Szkolenia, konsultacje i dodatkowe usługi

Szkolenia

Związane z modelowaniem w języku UML i Enterprise Architect

Związane z samym narzędziem Enterprise Architect

Sparx Systems udostępnia przewodnik po Enterprise Architect w wersji angielskiej w formacie PDF lub CHM.

Konsultacje i wdrożenia

Wdrożenie i dostosowanie Enterprise Architect

Nasi doświadczeni konsultanci pomagają wdrożyć Enterprise Architect i dostosować go do potrzeb naszych klientów. W ramach wdrożenia mogą zostać stworzone technologie MDG usprawniające modelowanie oraz rozszerzenia Enterprise Architect dodające nowe zaawansowane funkcje do narzędzia.

Częścią wdrożenia może być też powiązanie Enterprise Architect z rozszerzeniami innych firm partnerskich oraz narzędzi wykorzystywanych już przez klienta w ramach wspieranie procesu rozwoju oprogramowania.

Tworzenie i wdrażanie procesów wytwórczych 

Oferujemy usługę przygotowania i wdrożenia procesu wytwórczego opartego o Enterprise Architect i inne narzędzia wskazane przez klienta. W ramach takiego wdrożenia tworzymy opis procesu i jego etapów oraz określamy zakres wsparcia przez narzędzia. Procesy tworzone przez naszych konsultantów mogą mieć różny poziom formalności od lekkich procesów skoncentrowanych na osobistej interakcji między uczestnikami projektu z niewielkim wsparciem narzędziowym po formalne procesy w których jednym z produktów jest rozbudowana dokumentacja projektowa służąca uzgodnieniom formalnym z interesariuszami. W ramach przygotowania procesu wytwórczego przygotowujemy również szkolenia dla osób, które mają być użytkownikami tych procesów.