Languages

Erudis - your road to knowledge
Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia
Autor (autorzy): 

Piotr Kochański

Streszczenie: 

W artykule są przedstawione sposoby usprawnienia i automatyzacji procedur testowania oprogramowania. Omówione są
podstawowe rodzaje testów (testy regresji, funkcjonalne, wydajnościowe, akceptacyjne, itd.) oraz klasyfikacja testów ze względu na różne kryteria jak przeznaczenie testów czy ich zakres. Następnie zajmujemy się kwestią wyboru elementów aplikacji, które mają podlegać testowaniu (tworzenie planu testów) oraz budową zespołu testującego.

W tej chwili nieodłącznym elementem towarzyszącym procesowi testowania są odpowiednie metryki badające skuteczność pracy zespołu testującego i, tym samym, zespołu tworzącego oprogramowanie. Podobnie trudno się obejść bez odpowiednich narzędzi wspomagających pracę testerów. Z tego powodu będziemy chcieli obu tym kwestią poświęcić trochę czasu.

Na końcu zobaczymy jak wygląda proces wdrożenia systemu testowania zarówno od strony merytorycznej, czyli tworzenia samych testów, jak i od strony odpowiednich narzędzi, które w znaczący sposób pozwalają usprawnić proces testowania w kontekście całego projektu informatycznego.

Artykuł jest dostępny w formacie PDF: Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia