Languages

Erudis - your road to knowledge
Podsumowanie i dodatkowe informacje

Ten krótki przegląd pozwolił zapoznać się z podstawowymi diagramami i elementami UML-a 2.0. Oczywiście każdy z opisanych diagramów może mieć znacznie więcej elementów i być używany w bardziej wyrafinowany sposób.

Na koniec zamieszczamy tabelkę zawierającą spis wszystkich diagramów UML 2.0 i 1.4, która może ułatwić przyzwyczajenie się do nowych diagramów lub nowego nazewnictwa starych.

Diagramy w UML 1.4 i 2.0  
UML 2.0   UML 1.4
Use Case diagram
Diagram przypadków użycia
+  
Class diagram
Diagram klas
+
Package diagram
Diagram pakietów
używany nieoficjalnie
Object diagram
Diagram obiektów
używany nieoficjalnie
Composite Structure diagram
Diagram strukturalny
Component diagram
Diagram komponentów
+
Deployment diagram
Diagram wdrożenia
+
Activity diagram
Diagram akywności (czynności)
+
State Machine diagram
Diagram maszyny stanowej
Statechart diagram(diagram stanów)
Sequence diagram Diagram przebiegu (sekwencji) +
Communication diagram
Diagram komunikacji
Collaboration diagram (diagram współpracy)
Timing diagram
Diagram przebiegów czasowych
Interaction Overview diagram
Diagram opisu interakcji

Jak możemy pomóc?

Wspieramy wszystkich, którzy w swojej pracy używają języka UML, oferując: